Category: Mộ đá một mái một đao

Trang 2/2

Mộ đá một mái hay mộ một đao đá là loại mộ thấp và nhỏ trong các loại mộ mái.Nhiều mẫu mộ một mái đá với kích thước cân đối, hoa văn trạm trổ sắc xảo.

0788 011 666
  Chat Zalo